+420283024111

mudr. trojanová anna

MUDr. Trojanová Anna

Lékař:
MUDr. Trojanová Anna – Kardilologie pro děti a dorost, s.r.o

Pracovní zařazení:
1983 – ukončení studia na Lékařské fakultě – sub summis auspiciis a Cena rektora University Karlovy.
Od r. 1983 ILF-Dětská klinika FTN Praha, odborný asistent, práce v imunologii – Reaktanty akutní fáze v klinické praxi.
V letech 1984 -1992 se věnuje hlavně rodině.
1988 specializační atestace z pediatrie.
Od r. 1992 Dětská klinika FNB pod vedením prof. MUDr. V. Špičáka DrSc.- 1995 odborná stáž na ARO FNM, odborná stáž na Dětské klinice v Basileji /Švýcarsko /, 1996 odborná stáž v Dětském Kardiocentru FNM, 1997 specializační atestace z dětské kardiologie. Dále rozvíjí ambulanci dětské kardiologie pod vedením primářky MUDr. A. Fajtové na oddělení Funkční diagnostiky ve FN Bulovka.
2001 licence ČLK pro obor pediatrie.
2001 licence ČLK pro obor dětské kardiologie.
Od r. 2002 pracuje v hlavním pracovním úvazku v ambulanci Kardiologie pro děti a dorost na poliklinice v Praze 8 a současně v úvazku Nemocnice na Bulovce jako konsiliář pro dětskou kardiologii.
Od r. 2011 jednatel společnosti Kardiologie pro děti a dorost, s.r.o.

Klubový lékař srdíčkářů.

Sponzor hudebních studentských projektů od r. 2012 donátor Anatomického ústavu 1.LFUK v Praze.

Členství v odborných společnostech:
ČLS JEP
Česká kardiologická společnost
Česká společnost pro hypertensi
Česká pediatrická společnost

Zájmy:
hudba, sport, historie umění, literatura, evoluční biologie a vesmír
Ordinační hodiny:
Pondělí: 7:00 — 12:30 13:00 — 18:00
Úterý 7:00 — 12:30 13:00 — 18:00
Středa 7:00 — 12:00 13:00 — 18:00
Čtvrtek 7:00 — 12:00
Pátek 7:00 — 14:00

Kontakt:
Telefon: 283 024 135
Mobil: 777 572 649
E-mail: kardio@centrum.cz

Smluvní pojišťovny

Vyšetření, která nejsou hrazena ze zdravotního pojištění / nepojištěný pacient:

vyžádané vyšetření bez doporučení PLDD nebo jiného lékaře
preventivní sportovní prohlídky bez doporučení
nadstandartní služby

Tato vyšetření provádíme za přímou úhradu dle ceníku podle charakteru a rozsahu provedených vyšetřeních.
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zam. bank a poj.
209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
217 – Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance

Ordinace je vybavena přístroji certifikovanými EU.
Ultrazvukový přístroj umožňuje echokardiografické vyšetření srdce a velkých cév /informace o struktuře,velikosti a funkce srdečních oddílů/ a duplexní vyšetření cév končetin / tepenného a žilního řečiště /.

V ordinaci poskytujeme komplexní kardiologickou péči pro děti a dorost od 0-19 let věku.

Provádíme neinvasivní kardiovaskulární diagnostiku, léčbu a prevenci.Součásti prevence kardiovaskulárních chorob v dětském věku je zhodnocení rizikových faktorů předčasné aterosklerosy a doporučení zdravé životosprávy a zdravého životního stylu.

Nabízíme vyšetření klidového EKG,zátěžového EKG/bicyklová ergometrie /,ambulantní monitoring EKG záznamu za 24 hod /EKG Holter, ambulantní monitoring tlaku za 24 hodin.
zdroj: www.kardio.klekari.cz/index.php?p=4