+420283024111

mudr. Škáchová Petra

MUDr. Škáchová Petra

MUDr. Škáchová Petra

Endokrinologie

Ambulance pracuje ve stávajících prostorách od roku 2005, od roku 1996 MUDr. Petra Škáchová pracovala na 1. interním oddělení FNB.

Lékař:
MUDr. Petra Škáchová
Promovala na I.LF UK v roce 1995, vlastní licenci ČLK pro vnitřní lékařství a endokrinologii. Má několikaleté zkušenosti z ambulantního provozu v oblasti endokrinologie a interny,v předchozích letech pracovala i na lůžkovém interním oddělení

Sestra:
Monika Dvořáková
pracovala v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích na očním oddělení.
Ordinační hodiny:
Pondělí 07:30 – 15:30
Úterý 07:30 – 16:00
Středa 07:30 – 16:00
Čtvrtek 07:30 – 14:30
Pátek 08:30 – 12:00 (dle objednání)

Vyšetření po objednání, bez objednání pouze akutní případy
Kontakt:
Telefon: 284 682 877
E-mail: endo.amb@gmail.com
Web: http://www.skachova.medikus.cz/

Služby našeho zařízení: naše ambulance se věnuje především pacientům s endokrinními chorobami, nejčastější jsou onemocnění štítné žlázy. Dle potřeb pacientů se věnujeme i některým dalším přidruženým interním onemocněním, jako je např. vysoký krevní tlak, zvýšení hladin cholesterolu, osteoporose. Ambulance je vybavena EKG, které dle potřeby natočíme a zanalyzujeme. Dále je vybavena i UZ přístrojem, na kterém provádíme vyšetření štítné žlázy a punkční diagnostiku uzlů štítné žlázy.

Další potřebná vyšetření a péči zajišťujeme ve spolupráci se zkušenými specialisty z jiných pracovišť v budově polikliniky i dalších pražských zařízeních.
Smluvní pojišťovny
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Jak se objednat?

Telefon (v době ordinace): +420 284 682 877
Emailem: endo.amb@gmail.com
Osobně

Potřebné údaje
Vaše jméno a příjmení, kontakt (e-mail, telefonní spojení, nejlépe mobilní), pojišťovna, stručný popis Vašich obtíží a jméno a příjmení doporučujícího lékaře

Ošetření akutních stavů či úrazu ohrožujících život:
Záchranná služba, tel.: 155 nebo 112.