+420283024111

MUDr. Škáchová Petra

MUDr. Škáchová Petra

Endokrinologie

Ambulance pracuje ve stávajících prostorách od roku 2005, od roku 1996 MUDr. Petra Škáchová pracovala na 1. interním oddělení FNB.

Lékař:
MUDr. Petra Škáchová
Promovala na I.LF UK v roce 1995, vlastní licenci ČLK pro vnitřní lékařství a endokrinologii. Má několikaleté zkušenosti z ambulantního provozu v oblasti endokrinologie a interny,v předchozích letech pracovala i na lůžkovém interním oddělení

Sestra:
Monika Dvořáková
pracovala v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích na očním oddělení.

Ordinační hodiny:
Pondělí 07:30 – 15:30
Úterý 07:30 – 16:00
Středa 07:30 – 16:00
Čtvrtek 07:30 – 14:30
Pátek 08:30 – 12:00 (dle objednání)

Vyšetření po objednání, bez objednání pouze akutní případy
Kontakt:
Telefon: 284 682 877
E-mail: endo.amb@gmail.com
Web: http://www.skachova.medikus.cz/

Služby našeho zařízení: naše ambulance se věnuje především pacientům s endokrinními chorobami, nejčastější jsou onemocnění štítné žlázy. Dle potřeb pacientů se věnujeme i některým dalším přidruženým interním onemocněním, jako je např. vysoký krevní tlak, zvýšení hladin cholesterolu, osteoporose. Ambulance je vybavena EKG, které dle potřeby natočíme a zanalyzujeme. Dále je vybavena i UZ přístrojem, na kterém provádíme vyšetření štítné žlázy a punkční diagnostiku uzlů štítné žlázy.

Další potřebná vyšetření a péči zajišťujeme ve spolupráci se zkušenými specialisty z jiných pracovišť v budově polikliniky i dalších pražských zařízeních.
Smluvní pojišťovny
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Jak se objednat?

Telefon (v době ordinace): +420 284 682 877
Emailem: endo.amb@gmail.com
Osobně

Potřebné údaje
Vaše jméno a příjmení, kontakt (e-mail, telefonní spojení, nejlépe mobilní), pojišťovna, stručný popis Vašich obtíží a jméno a příjmení doporučujícího lékaře

Ošetření akutních stavů či úrazu ohrožujících život:
Záchranná služba, tel.: 155 nebo 112.