Poliklinika v ulici Mazurská


nabízí komplex lékařských služeb z oborů gynekologie, ORL, kožní, chirurgie, endokrinologie, oční, urologie a mnoha dalších lékařských odborností.

V prostorách polikliniky se dále nachází laboratoř, rentgen, rehabilitace a lékárna.


Zdravotnické zařízení Poliklinika Mazurská je největší zdravotnické zařízení v Bohnicích.

Je jedno z největších v Praze 8, kde je poskytována ambulantní zdravotní péče v mnoha základních a specializovaných lékařských oborech.

Tyto stránky nejsou oficiální stránky polikliniky Mazurská, pouze neoficiální rozcestník na přímé webové stránky nebo základní údaje. Údaje jsou aktualizovány po komunikaci s jednotlivými odděleními, takže jejich aktuálnost není bohužel vždy zaručena.
Oficiální stránky (Poliklinika Mazurská) Poliklinika MČ Praha 8 - Mazurská 484 zde.


Poliklinika Mazurská
Mazurská 484/2
Praha 8 – Bohnice
181 00
tel: (+420) 283 024 111


Praha 8

Městský obvod Praha 8 se spádovým centrem v Libni označený arabskou číslicí poprvé existoval v letech 1949–1960 jako jeden z 16 městských obvodů, podruhé byl v odlišném vymezení ustaven zákonem o územním členění státu s účinností od 1. července 1960 jako jeden z 10 městských obvodů. Od roku 1990 byl předefinován výčtem městských částí.

Městská část Praha 8 byla ustavena s účinností od 24. listopadu 1990 jako jedna z 56, později 57 samosprávných městských částí. Její území zahrnuje centrální část městského obvodu Praha 8 (bez území obcí připojených k Praze od roku 1968). Jako správní obvod Praha 8 je označeno celé území, pro které má úřad městské části Praha 8 některé přenesené působnosti státní správy; tento obvod je totožný s městským obvodem Praha 8, t. j. zahrnuje kromě městské části Praha 8 i další tři městské části v obvodě Praha 8.

Poprvé existoval obvod Praha 8 označený arabskou číslicí v rámci šestnáctiobvodového uspořádání Prahy v období 1. dubna 1949 – 30. června 1960 na základě vládního nařízení č. 79/1949 Sb. Tvořily jej větší část Libně, malá část Karlína (Rustonka), část Troji, Kobylisy, Střížkov a Bohnice.

Římské číslo VIII. označoval Libeň jako osmou část Královského hlavního města Prahy už po jejím připojení 12. září 1901. Poté, co k 1. lednu 1922 byla vytvořena Velká Praha, zavedlo k 17. lednu 1923 vládní nařízení č. 7/1923 Sb. její členění do 19 číslovaných obvodů (fakticky 13 volebních, od roku 1947 i státosprávních obvodů), přičemž do VIII. obvodu byly k Libni z nových částí připojeny ještě Střížkov, Kobylisy, Troja a Bohnice. V rámci správní reformy v roce 1949 byla dolní část Troji přeřazena do obvodu Praha 7, části Libně do obvodu Praha 7 a Praha 9, naopak z dosavadního obvodu Praha X - Karlín přeměňovaného na obvod Praha 3 byla do Prahy 8 přeřazena část Karlína (okolí Rustonky).

Od 11. dubna 1960 zákon č. 36/1960 Sb. vymezil v Praze 10 obvodů. Jedním z nich je i obvod Praha 8. Ten vznikl v podstatě sloučením dosavadních obvodů Praha 8 (viz výše) a Praha 3 (Karlín a malá část Nového Města, pozůstatek někdejšího obvodu X.). Zahrnul tak Bohnice, Čimice, Karlín, Kobylisy, Nové Město (malou část mezi Karlínem a Žižkovem), Střížkov, většinu Libně a horní část Troji.

11. července 1960 přibyla do obvodu nově připojená osada Čimice, současně došlo i k úpravě hranic s některými sousedícími mimopražskými obcemi (Dolní Chabry, Ďáblice). K 1. lednu 1968 se obvod rozšířil o nově připojené obce Ďáblice a Dolní Chabry. V rámci rozšiřování Prahy zákonem ČNR č. 31/1974 Sb. od 1. července 1974 přibyla do Prahy 8 Březiněves. Části připojené od roku 1968 si zachovaly vlastní úřady a samosprávu. Obvod tak od roku 1990 zahrnuje 4 městské části: Praha 8, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry a Praha-Březiněves.

Zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, s účinností od 24. listopadu 1990 a poté znovu Statut hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. HMP) s účinností od 1. července 2001 vymezily městskou část Praha 8. Jejím územím se stala většina obvodu Praha 8, s výjimkou tří částí připojených k Praze v letech 1968 a 1974.

Úřad městské části má sídlo v Libeňském zámečku a v tzv. Bílém domě, kde zasedá i zastupitelstvo Prahy 8.

Městská část Praha 8 vykonává přenesenou působnost státní správy i pro městské části Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry a Praha-Březiněves, tj. pro celé území obvodu Praha 8. Území Prahy 8 jako jednoho z 22 pražských správních obvodů podle systému zavedeného 1. ledna 2002 je tak totožné s územím Prahy 8 jako jednoho z 10 obvodů členění Prahy v rámci územního členění státu.

Území městské části Praha 8 zahrnuje celá katastrální území Bohnice, Kobylisy, Čimice a Karlín a části katastrálních území Libeň (hlavní část), Troja (horní část), Střížkov, Nové Město (malá část v oblasti ÚAN Florenc) a Žižkov (nepatrná část).

Kulturní památky
Betonový most přes Rokytku
Grabova vila
Karlínská synagoga
Karlínský kostel sv. Cyrila a Metoděje
Kobyliská střelnice
Dřevěný kostel sv. Vojtěcha
Libeňský most
Libeňský plynojem
Libeňská synagoga
Palác Svět

Přírodní památky
Na území Prahy 8 se nachází 10 chráněných území na celkem 35 hektarech.
Velká skála
Ládví
Prosecké skály
Okrouhlík
Trojská
Jabloňka
Čimické údolí a Zámky
Bohnické údolí
Podhoří

Některé tyto cenné přírodní lokality jsou ohrožené plánovanou výstavbou severozápadní části silničního okruhu okolo Prahy (varianta J). Alternativní trasa Ss se Praze 8 zdaleka vyhýbá.

Zdroj: Wikipedia

 


 

 

 

Adresa

Poliklinika Mazurská

Mazurská 484/2
Praha 8 – Bohnice
181 00

tel: (+420) 283 024 111

Komerční sdělení